Unit Pengajian Perdagangan

Pengenalan

Unit Pengajian Perdagangan ditubuhkan pada tahun 1992,  telah dipertanggungjawabkan untuk mengelola kurikulum Kursus Perguruan Lepas Ijazah yang terdiri daripada Diploma Pendidikan bagi pengkhususan Perakaunan, Perdagangan dan Ekonomi.

Disamping mengelokan kursus KPLI, bermula Julai 1996, Unit Pengajian Perdagangan dipertanggungjawab mengelolakan Kursus Dalam Perkhidmatan melalui program Diploma Perguruan Khas (KDPK) pengkhususan Perdagangan dan Perakaunan. Seramai 18 orang peserta sulung kursus, terdiri daripada guru-guru perdagangan telah menjalani kursus di institut ini.

Sehingga bulan Januarii 1998 Unit PDAK telah berjaya mengeluarakan seramai 215 orang guru terlatih dalam bindang Perdagangan/Perakaunan dan Ekonomi, untuk berkhidmat disekolah-sekolah di seluruh tanah air.
 

Matlamat Unit Pengajian Perdagangan

 

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Ketua Unit.
 


Ke Laman Utama