TUGAS-TUGAS PENSYARAH
 
Nama Pensyarah
Tugas-Tugas 1998
E-mail (Telefon)
En Azizan Bin Saleh Ketua Unit, SUK Bimbingan Pelajar, Penasihat Kelab Pelaburan mizix@tm.net.my (04- 7316211)
En Ahmad Zaki Bin Ismail Penasihat Kelab Keusahawanan. zismail@tm.net.my (04-9172488)
En Abd Hamid Bin Ahmad SUK Pembangunan, Bendahari Kelab Komputer, 
Penasihat Pasukan Askar Wataniah
a_hamid@tm.net.my (04-4472549)
En Ahmad Fauzy Bin Hashim AJK Pembangunan, AJK Koperasi fauzy57@tm.net.my (04-7302933)
Puan Afza Bt Abdolah SUK Koperasi,  afliza@pl.jaring.my (04- 7714703)
Puan Afiah Noor Bt Mahamud Juruaudit PGP                                (04-9170642)
En Mohd Noor Bin Hanapi AJK Kafetaria, Penasihat Kewangan PGP                                (04-9162105)
En Chik Bin Lat AJK Praktikum, Penasihat SJAM                                (04-7715899) 
 
 

Ke Laman Utama